Нормативи питного водопостачання і норми споживання в м.Славута

АРХІВ :

РІШЕННЯ  СЕСІЇ  С Л А В У Т С Ь К ОЇ    М І С Ь К ОЇ    Р А Д И  «Про затвердження нормативів питного  водопостачання і норм споживання питної води населенням м. Славута»  від 25.10.2013 № 12- 34/2013