ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КП «СЛАВУТСЬКЕ УВКГ»

ЗА І-ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

За І-ше півріччя 2017 року  Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню  на суму 7780 тис. грн., в т. ч ПДВ – 1296 тис. грн., чистий дохід  – 6484 тис. грн., в т.ч. населенню 5992 тис. грн.

У порівнянні з І-шим півріччям 2016 року сума послуг збільшилась на 688 тис. грн.

За звітний період отримано за надані послуги  на суму 7589 тис. грн. , в т.ч населенням 2198 тис. грн.

Сплачені послуги:  коштами –   4006  тис. грн., взаєморозрахунками –  3583 тис. грн.

Сума сплачених послуг в порівнянні з  І-шим півріччям 2016 роком збільшилась на  930  тис. грн.

Собівартість наданих послуг з  водопостачання та водовідведення за І-ше півріччя  2017 року склала   8132  тис. грн. в т.ч по статтях витрат:

 • матеріали – 345 тис. грн.
 • паливо – 264 тис. грн.
 • електроенергія – 2567 тис. грн.
 • заробітна плата з нарахуваннями – 3585  тис. грн.
 • амортизація – 912 тис. грн.
 • податки і збори – 158тис. грн.
 • інші витрати – 351  тис. грн.

Значну питому вагу в витратах послуг займає електроенергія, що становить 31,4 % від усіх витрат та фонд оплати праці з нарахуваннями, що становить  43,8 % від усіх витрат.

Собівартість наданих послуг у порівнянні  з І -шим півріччям 2016 року зросла на 1325  тис. грн., в т.ч.:

 • по матеріалам 94 тис.грн.
 • по паливу на 32 тис. грн.
 • по електроенергії на 633 тис. грн.
 • по заробітній платі з нарахуваннями на 756 тис. грн.
 • по амортизації на 588 тис. грн.

Фактична собівартість 1 м³  послуг за І –ше півріччя 2016 року:

з водопостачання — 9,24грн./м³

з водовідведення — 7,44 грн./м³

Населення відшкодовує лише 83,4 % фактичної собівартості послуг в т.ч.: з водопостачання — 92,6 %, з водовідведення — 72,9 %.

Від надання послуг населенню по водопостачанню та водовідведенню підприємство понесло збитків на суму 1355 тис. грн.

Для покриття збитків від надання послуг населенню за І-ше півріччя 2017 року  дотація не надавалась. Загальна сума ще не відшкодованої дотації станом на 01.07.2017 р. складає 8219 тис. грн.

Від надання послуг бюджетним установам та іншим споживачам по водопостачанню та водовідведенню підприємством отримано збиток на суму 283 тис. грн.

Доходи по міській лазні за  І-ше півріччя 2017 року склали 90,0 тис. грн., а витрати 334 тис. грн., збитки 244 тис. грн.

Інші доходи підприємства склали 15,5 тис. грн. з них:

 • послуги ас. машини — 6,4 тис. грн.
 • підключення до мережі — 5,3 тис.грн.
 • виготовлення технічних умов — 3,6тис. грн.
 • транспортні послуги — 0,2 тис.грн.

На фінансово-господарську діяльність підприємства вплинули інші операційні витрати, які не включаються до собівартості наданих послуг водопостачання та водовідведення. Сума цих витрат за І ше півріччя  2017 року складає 156 тис. грн.

У цілому по підприємству за І ше півріччя 2017 року  збиток складає 1545тис. грн. За І ше півріччя 2017 року підприємством сплачено до державного бюджету  ПДВ на суму 725 тис. грн. податків і зборів — 56,0 тис. грн. з них:

 • плата за надра — 17 тис. грн.
 • спец.використання прісної води — 14 тис. грн.
 • екологічний податок — 21 тис. грн
 • земельний податок — 4 тис. грн

Станом на 01.07.2017 р. кредиторська заборгованість становить 5894 тис. грн. в т.ч заборгованість:

 • за електроенергію 2404,2 тис. грн.
 • по бюджетних платежах 849 тис. грн.

Дебіторська заборгованість складає 2209 тис. грн. в т.ч.:

 • населення – 796  тис. грн.
 • бюджетні установи і організації – 104  тис. грн.
 • інші організації – 296  тис. грн.
 • пільги інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям — 113,0 тис.грн.
 • субсидії – 900 тис. грн.

За І-ше півріччя 2017 року нараховано: пільг –  295,9  тис.грн., субсидій – 2468,0  тис.грн.

За звітний період отримано: пільг —140 тис. грн., субсидій — 1918 тис. грн.

Найбільше несплачених платежів по населенню. Для покращення ситуації на підприємстві необхідно забезпечити стовідсоткову поточну проплату і погасити  борги минулих років за надані послуги.

Зважаючи на вищевикладене, як підсумок роботи балансової комісії міським головою Сидором В.Б. поставлені перед керівництвом Славутського УВКГ такі доручення:

 1. Встановити стовідсотково лічильники обліку споживання води
 2. Щомісячно надавати до виконавчого комітету міської ради довідку з різниці тарифів для обліку збитків підприємства
 3. Інформувати населення про діяльність підприємства, виконання робіт
 4. Надавати аналіз аварійних викликів
 5. Розробити заходи щодо зменшення збитків по лазні
 6. Розглянути можливість переведення усіх автомобілів на газ, у разі неможливості, надати пояснення
 7. Долучатися до проектної роботи