ПРОАНАЛІЗУВАЛИ РОБОТУ СЛАВУТСЬКОГО УВКГ

26 лютого відбулася балансова комісія за результатами діяльності КП «Славутське УВКГ» у 2018 році. Аналіз проводили – міський голова Василь Сидор та міське фінансове управління. Звітував – начальник комунального підприємства Дементій Збаровський.

Аналізуючу фінансову оцінку підприємства, стало відомо, що за 2018 рік Славутське УВКГ надало послуг із водопостачання та водовідведення на суму 24 737 тис. грн. з ПДВ, в т.ч. реалізовано населенню 18 052,4 тис. грн. з ПДВ. Чистий дохід склав 20 614,5тис.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року більше на 5345 тис. грн.

 Собівартість наданих послуг з водопостачання та водовідведення за 2018 рік склала 21 001 тис. грн. в т.ч по статтях витрат:

матеріали – 751  тис. грн. або 4%

паливо – 611 тис. грн. або 3%

електроенергія –  5 879 тис. грн. або 28%

заробітна плата -8688 тис.грн. або 41%

нарахування на заробітну плату –  1851 тис.грн. або 9%

амортизація – 1 990  тис. грн. або 9%

податки і збори – 576 тис. грн. або 3%

інші витрати –   655 тис. грн.   або 3%

Як бачимо, значну питому вагу в витратах послуг займає електроенергія, що становить  28 % та фонд заробітної плати – 41% від усіх витрат.

Собівартість наданих послуг, в порівнянні з 2017 роком, зросла на 4 308 тис. грн., по наступним статтям:

паливо на 33 тис. грн.

електроенергія  на 784 тис. грн.

заробітна плата на 2758 тис.грн.

нарахування на заробітну плату на 533 тис.грн.

         амортизація на 138 тис. грн..

         податки і збори на 285 тис. грн.                 

         зменшення відбулись по наступним статтям:

матеріали на 205 тис. грн                              

інші витрати на 18 тис. грн.

 Фактична собівартість 1 м³  послуг за 2018 р. складає:

для населення:

з водопостачання – 12,17 грн./м³

з водовідведення -10,29 грн./м³

для бюджетних організацій та інших споживачів:

з водопостачання – 13,27 грн./м³

з водовідведення – 10,29 грн./м³

У порівнянні із 2017 роком фактична собівартість складала:

з водопостачання – 9,65 грн./м³

з водовідведення – 8,12 грн./м³

          У цілому з надання послуг населенню отримано збиток 92,7тис.грн, по бюджетним установам та іншим споживачам – 297,1тис.грн.

Для покриття збитків від надання послуг населенню та бюджетним установам у 2018 році підприємство не отримувало дотацій. Загальна сума заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.2019р. складає 8204 тис. грн.

Інші доходи підприємства склали 147,8 тис. грн. з них:

послуги ас. машини – 70 тис. грн.

підключення до мережі – 50,4тис.грн.

виготовлення технічних умов – 20,1 тис. грн.

транспортні послуги – 6,8 тис.грн.

інші-0,5тис.грн

У порівнянні із 2017 роком інші доходи підприємства збільшились на 73 тис.грн.

    На фінансово-господарську діяльність підприємства вплинули також інші операційні витрати, які не включаються до собівартості наданих послуг водопостачання та водовідведення сума цих витрат складає 690 тис. грн. У порівнянні із 2017 роком сума інших операційних витрат збільшилась на 333,9 тис. грн.

            Від надання послуг водопостачання та водовідведення підприємство отримало прибуток у розмірі 204 тис.грн.

Доходи по міській лазні за 2018 рік склали 184,7 тис. грн., а витрати -573,9 тис. грн., збитки відповідно 389,2 тис. грн.

У цілому по підприємству за 2018 рік збиток складає 185 тис. грн, що на 968 тис.грн.  менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

За 2018 рік підприємством сплачено до державного бюджету ПДВ на суму 2372,7 тис. грн.,  податку з доходів фізичних осіб – 1230,2 тис. грн., інших податків і зборів — 694,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість становить 1808,9 тис. грн. в т.ч:

–  за електроенергію заборгованість відсутня;

– по платежам до бюджету 867,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складає:

 населення –  887,6  тис. грн.

бюджетні організації – 0,9 тис. грн.

інші організації –   156,5 тис. грн.

пільги інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям-96,0 тис. грн.

субсидії-585,8 тис. грн

У порівнянні із 2017 роком дебіторська заборгованість за 2018 рік зменшилась на 213,5 тис. грн.

По пільгам інвалідам ВВВ і чорнобильцям, військовослужбовцям і багатодітним сім’ям заборгованість за грудень 2018 р. відсутня, по призначеним субсидіям заборгованість станом на 01.02.2019 р. за грудень 2018 р. становить 89,4 тис. грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.                      

Міський голова вкотре наголосив на тому, що найважливішим питанням у роботі Славутського УВКГ повинна бути якість послуг, що надаються. Також необхідно продовжувати працювати над енергозбереженням та зобов’язав керівництво підприємства вжити заходів із заощадження електроенергії шляхом реалізації енерготехнологічних проектів та використання нових технологій. 

Також Василь Богданович надав доручення співпрацювати з вищими навчальними закладами у напрямку енергозбереження, програми «Питна вода», впровадження новітніх технологій очистки води тощо.

 На засіданні підсумували й кількість аварійних викликів та найбільш проблемні питання, а також обговорили плани щодо подальших робіт із будівництва водо- та каналізаційних мереж тощо.

Так, за 2018 р. зафіксовано 1830 аварійних викликів, із них:

– аварії на каналізаційних мережах  – 1548;

– аварії на водопровідних мережах – 282.

Протягом року було встановлено 289 лічильників. З них – 88 в приватному секторі, та 201 – в багатоповерхівках.

У 2018 році підприємством проведена робота зі збору інформації щодо зменшення споживання електроенергії та направлено опитувальні листи для аудиту енергоносіїв на Екосистеми  в м. Київ. для опрацювання.

Згідно з планом організаційно-технічних заходів з енергоефективності була проведена часткова заміна запірної арматури – 3 од., заміна водопроводу по вул. Миру, насоси з 37 кВт на 22 кВт на КНС 1 і КНС 3. Закуплено більш енергоефективне насосне обладнання та проведено реконструкцію ГКНС.

Першочерговим завданням наразі залишається будівництво каналізаційних мереж та заміна азбестоцементних труб на поліетиленові.

P.S. Підприємство виконує програму енергозаощадження. Проте, в зв’язку з систематичним ростом цін на енергоносії, змушене піднімати тарифи на послуги для всіх споживачів.

Тому, під час виборчого процесу актуально ставити перед кандидатами на пост Президента України, політичними партіями, депутатами Верховної Ради запитання щодо приведення цін на природний газ, електроенергію до відповідних рівню життя людей. Ось тоді можна буде говорити про стабільну роботу та адекватні тарифи на комунальні послуги.